Organizace dne

06:30 – 07:15 – scházení dětí ve třídě  nebo 

od 07:15 –  scházení dětí v jednotlivých odděleních    ,


DOPOLEDNÍ BLOK

 

07:15 – 9:30

 – hry dětí, ranní cvičení, rozvíjení osobnosti dítěte ve skupině i individuálně hravou formou

08:20 – svačina třída  

08:40 – svačina třída  

09:30 – pobyt dětí venku

11:20 – oběd mladší děti

11:50 – oběd předškoláci     

12:00 – 14:00 – odpočinek dle potřeby dětí

předškolní děti – nespavý režim ve třídě 


ODPOLEDNÍ BLOK

 

14:00 – 14:15 – hygiena, svačina 

14:15 – 14: 30 – hygiena, svačina

14:30 – 15:30 – odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí v jednotlivých odděleních    

15:30 – 16:30 – spojení dětí ve třídě nebo  , rozcházení 

  1.třída „U MOTÝLKŮ“ 

  Obrazek

 

2.třída „U BERUŠEK“

Obrazek