O naší školce

MŠ se nachází v okrajové části Hradce Králové – Svobodných Dvorech. Přesto je snadno dostupná MHD. Nachází se v nevšedních prostorách prvorepublikové vily. MŠ nabízí celodenní provoz pro 52 dětí od 3 do 6 let ve smíšených třídách. Sourozenci a kamarádi jsou umísťováni do společné třídy, čímž dochází k téměř bezproblémové adaptaci. V suterénu budovy jsou šatny dětí, společná jídelna a výdejna stravy. Stravu zajišťuje školní jídelna při ZŠ Svobodné Dvory. V prvním a druhém podlaží se nacházejí třídy s hernami a sociálním zařízením. Třídy jsou vybaveny vhodnými didaktickými pomůckami a hračkami. K odpočinku nejmenších dětí máme k dispozici oddělenou ložnici. Bezprostředně na budovu navazuje prostorná, udržovaná zahrada s travnatou plochou.

Rozšířené činnosti

Budoucí školáci se v rámci tzv. nespavého režimu cíleně připravují na vstup do ZŠ. Pro děti jsou připraveny rozšířené činnosti, které zajišťují samy učitelky. Rozvíjí slovní zásobu a správnou gramatiku řeči. Procvičují grafomotorické cviky – uvolňují zápěstí, upevňují správný úchop tužky. Rozvíjejí také logicko – matematickou inteligenci – řeší logické úkoly, skládají hlavolamy, puzzle, … Hrají kolektivní  – společenské hry, vedou přátelské rozhovory – tím rozvíjí interpersonální inteligenci podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera. Tyto činnosti jsou součástí školního vzdělávacího programu „Usmívám se celý rok“. Do ostatních aktivit a projektů patří návštěvy solné jeskyně, škola v přírodě, lyžařský a plavecký kurz, návštěvy knihovny a divadel, zábavné ateliéry v MŠ, zahradní slavnost a další. MŠ se zapojuje do nejrůznější projektů jako je Zdravá školka, Ježíškova vnoučata, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a další.

Spolupracujeme s odborníky a využíváme možnosti preventivních prohlídek jako je oční screening, logopedická depistáž , úzce spolupracujeme s PPP a SPC.

Společné akce pro rodiče a děti

Již tradicí se stala výtvarná soutěž, každoročně na jiné téma. Práce jednotlivých rodin pak zdobí prostory MŠ. K dalším společným aktivitám patří vánoční či velikonoční dílny spojené s vystoupením dětí a zakončené společným posezením u kávy nebo čaje. Svou fantazii rodiče společně s dětmi zapojují do výroby masek a kostýmů na čertovské rejdění nebo karnevalový týden. Zahradní slavnost, kterou MŠ pořádá vždy na konci školního roku, se pro všechny stala velkým svátkem. Díky výborné spolupráci s rodiči mají děti možnost navštěvovat různá místa jako je pekárna, truhlárna, hasičská stanice, statek a další.