Nadstandardní aktivity a projekty

Solná jeskyně

Solnou jeskyni navštěvujeme v samotném centru Hradce Králové, děti si mimo jiné vyzkouší i jízdu městskou hromadnou dopravou. Čeká nás celkem deset lekcí, při kterých děti nejen relaxují, ale také si hrají se solí jako na pískovišti. Díky soli a minerálům, které jsou pro zdraví dětí velice prospěšné, děti také při pobytu v jeskyni posilují imunitu organismu. Celkový pobyt v solné jeskyni trvá čtyřicet pět minut. Po občerstvení, které mají děti v batůžku, se vydáváme zpět do školky, kde nás čeká oběd.

 

Plavání

Na lekce plavání jezdíme objednaným autobusem do sportovního klubu Vlnka v nedalekých Všestarech. Každý kurz začíná vždy krátkou rozcvičkou. Poté jsou děti rozděleny na začátečníky a pokročilé. Začátečníci se nejdříve hravou formou za použití plaveckých pomůcek učí nebát se vody a pod vedením zkušených lektorů se postupně učí jednotlivým plaveckým dovednostem. Zdatnější plavci se zdokonalují v plaveckých stylech, jako například znak, splývání, učí se skákat do vody apod.

Lyžování

Zimní lyžařský kurz pořádáme ve Ski areálu Olešnice v Orlických horách. Jedná se o týdenní odpolední kurz, kdy vždy po dřívějším obědě odjíždíme autobusem na hory. Děti jsou první den kurzu rozřazeny do skupin dle obtížnosti a dostanou přiděleného svého instruktora. Nejdříve se učí správným postojům, dále jak se s lyžemi pohybovat, poté přechází na lanový vlek a postupně na velký vlek. Poslední den kurzu se konají lyžařské závody, kterých se mohou účastnit i rodiče a mohou se tak přesvědčit, co se děti za celý týden naučily.

Škola v přírodě

Čtyřdenního pobytu v přírodě se zúčastňují nejstarší děti. Snažíme se vybírat taková místa, kde je možné uskutečnit procházky do nedalekého okolí a pořádně ho tak prozkoumat. Pro děti je připravován program plný nejrůznějších aktivit, nechybí ani venkovní hry, soutěže a diskotéka.

Jogohrátky

Naši mateřskou školu navštěvuje jedenkrát za dva měsíce lektorka dětské jógy, která děti učí zábavnou formou správným postojům držení těla, správnému dýchání a relaxaci. Jogohrátky probíhají v rámci dopoledne na každé třídě zvlášť. Jako pomůcky na cvičení děti využívají balónky, dřevěné hudební nástroje a často využívaným nástrojem je také hudba. Mimo jiné se také děti učí spolupráci a utužují kamarádské vztahy.

Knihovna

Předškolní děti navštěvují městskou knihovnu v Kuklenách. Paní knihovnice si pro ně vždy připraví program dle daného ročního období – např. Ukládání zvířátek k zimnímu spánku, čerti, čarodějnice apod. Program spočívá v tom, že se děti seznamují s nějakým tematickým příběhem plným aktivit, součástí je i četba úryvků z vybrané knihy. Děti se tak seznamují s knihami, aby k nim do budoucna měli kladný vztah. Nakonec si děti mohou prohlížet knihy dle vlastního výběru.

Malá technická univerzita – projekt Stavitel

Projekt je určen předškolním dětem, prostřednictvím něho je v dětech pěstován vztah k reálnému světu a k rozvoji zájmu v oblasti technického vzdělávání. Program děti vede k rozvoji prostorové orientace a představivosti, logického myšlení, koncentrace pozornosti, procvičování hrubé a jemné motoriky, hodnocení a sebehodnocení dětí apod. Projekt se koná v nespavém režimu po odpočinku dětí. Skládá se z 8 témat, mezi některé patří např.: Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant či Stavitel mostů a věží.

Cvičíme se zvířátky v tělocvičně ZŠ Svobodné Dvory

Tento projekt je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí a je určen dětem od 3 do 6 let. Děti plní nejrůznější pohybové aktivity a rozvíjí tak své poznání. Jednotlivé úkoly jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí – přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. Každou oblast reprezentuje zvířátko, například s kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost, s ježečkem Marečkem zase dovednosti s míčem. Tento projekt je realizován v tělocvičně základní školy, kde ke cvičení využíváme nejrůznější cvičební pomůcky a nářadí.

Divadla v MŠ

V průběhu celého školního roku navštěvují naši mateřskou školu různá divadla. Děti se tak seznamují s tradičními pohádkami – např. Červená Karkulka, Perníková chaloupka, O Smolíčkovi. Navštěvují nás, ale i divadla s netradičními pohádkami, např.: O Luciáškovi, Děda Listnáč a skřítek Kvítek, Mauglí aj. Dále například Logopedické divadélko s pohádkou O Šášince, O líném jazýčku apod. Také se u nás konají hudební divadla v podání Východočeského dechového kvarteta svojí pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků apod.

Představení a divadla mimo MŠ

Předškolní děti navštěvují Divadlo Drak v Hradci Králové, například v předvánoční době, kdy navštěvujeme představení Betlémský příběh, nebo se také účastníme představení O Pejskovi a kočičce apod. V kongresovém centru Aldis jsme navštívili představení, Malý princ. Návštěvou společenských akcí se snažíme v dětech rozvíjet kulturní cítění a podporovat u nich zájem o společenské akce tohoto typu.

Fotbalové utkání  MŠ a sportovní dopoledne

Úzká spolupráce se ZŠ Svobodné Dvory ( návštěvy ve škole, návštěva 1.tříd ve školce, Klub Předškolák)